نوشته‌هایی با برچسب "اصول نگهداری مواد غذایی"

اصول نگهداری مواد غذایی دریخچال اصول نگهداری مواد غذایی دریخچال

اصول نگهداری مواد غذایی (نمک) :. توصیه می شود نمکهای یددار که در کیسه های مات بسته بندی شده است خریداری نمایید. · از خرید نمکهای فله ای که توسط افراد دوره گر عرضه میگردد خودداری نمایید. · مصرف نمک رادر موادغذایی به حداقل برسانید. · نمک یددار را می بایست در آخرین لحظات پخت به غذا اضافه نمود. اصول نگهداری مواد غذایی در یخچال :. · درجه سرمای یخچال راهر از گاه کنترل کنید تا همواره بین صفر تا ۴ درجه باشد. · از قرار دادن موادغذایی گرم و بیش از حد ظرفیت در داخل یخچال خودداری نمایید. · قبل از گذاشتن سبزی در یخچال آن را تمیز بشویید. · در روش های نگهداری

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه