پرباران ترین نقطه جهان‎

پرباران ترین نقطه جهان در ایالت مگالایا در هند قرار دارد. هر سال در دهکده ماوسین رام در ایالت مگالایی هند 467 اینچ باران می بارد. کارگرانی که در فضای باز کار می کنند، برای در امان ماندن از بارش های تمام نشدنی منطقه اغلب روپوشی از جنس بامبو و برگ درخت موز، که کل بدن آنها را پوشش می دهد به تن می کنند. 

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

 

پرباران ترین نقطه جهان‎

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه