وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند

یک عکاس تصمیم گرفته برای پروژه عکاسی خودش مردم کشورش را سوژه قرار دهد. او در این عکس ها از زوج ها خواسته است که لباس هایشان را با هم عوض کنند.

 

وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند - تصویر 1

وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند - تصویر 2

وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند - تصویر 3

وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند - تصویر 4

وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند - تصویر 5

وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند - تصویر 6

وقتی زوجها لباسشان را با هم عوض کنند - تصویر 7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت ��شونه