با عرض سلام خدمت گیزمیزیون عزیز. با اجازتون دیروز چند ساعتی کرسی کاربری گیزمیزی رو ترک و با دنیای مجازی وداع نمودندی و عازم سفری فرهنگی به ۲۱ امین نمایشگاه مطبوعات شدندی. از آنجایی که اینجانب اعتیاد و وابستگی شدیدی به گیزمیز پیدا نمودندی در آنجا هم از یاد شما عشقولیا غافل نشدندی و جهت حضور شما در این سفر کوتاه عکسهایی تهیه نمودندی که حاصل آن را در این پست دیدندی. فقط خواهشا از عکسها ایراد نگیرندندی که الان در منزل فحش خورم ملس میباشد و حضورم در جمع خانواده بالاجبار !. زیرا خانواده به سبب گذر ...

 

با عرض سلام خدمت گیزمیزیون عزیز.

با اجازتون دیروز چند ساعتی کرسی کاربری گیزمیزی رو ترک و با دنیای مجازی وداع نمودندی و عازم سفری فرهنگی به ۲۱ امین نمایشگاه مطبوعات شدندی.

از آنجایی که اینجانب اعتیاد و وابستگی شدیدی به گیزمیز پیدا نمودندی در آنجا هم از یاد شما عشقولیا غافل نشدندی و جهت حضور شما در این سفر کوتاه عکسهایی تهیه نمودندی که حاصل آن را در این پست دیدندی.

فقط خواهشا از عکسها ایراد نگیرندندی که الان در منزل فحش خورم ملس میباشد و حضورم در جمع خانواده بالاجبار !

زیرا خانواده به سبب گذراندن وقت بسیار در گیزمیز به خون اینجانب و کلیه کاربران گرامی بالاخص مدیر محترم سایت تشنه بودندی 😛

 

خبرنگار واحد مرکزی گیزمیز : بهاااااااااار ۳۰ تهران :) 

 

 

http://8pic.ir/images/w5xosytazx7aw9h6q7k5.jpg

 

http://8pic.ir/images/2ebfuzy0zw972mknoyla.jpg

 

http://8pic.ir/images/16omfvt8qv8wuqhehlp3.jpg

 

http://8pic.ir/images/0hsx53sxdhx24bmxlkaw.jpg

 

http://8pic.ir/images/vwddwp8lj77c0etsfg7x.jpg

 

http://8pic.ir/images/c43xaxabyp8qv35q1s5a.jpg

 

http://8pic.ir/images/l5pic8boe9dvku37gfvx.jpg

 

http://8pic.ir/images/5fbr9ixtvyuzq1x9wsu0.jpg

 

http://8pic.ir/images/4etltb1xcf6b36fthpb0.jpg

 

http://8pic.ir/images/yyu6q1x13o3vtuu1c8wu.jpg

 

http://8pic.ir/images/354x60wonl7u6t7iwgto.jpg

 

http://8pic.ir/images/nnjk9g0ljh3glj1lqeai.jpg

 

http://8pic.ir/images/qwnjf8jqxfkhad589snd.jpg

 

http://8pic.ir/images/bjxqni2z9t7mni6qq94d.jpg

 

http://8pic.ir/images/rw06jfth0ck52n8zx6zy.jpg

 

http://8pic.ir/images/br4wdcfgu2cgb9crleya.jpg

 

http://8pic.ir/images/e5p8y7b2n52zbmz3b5qa.jpg

 

http://8pic.ir/images/0ld76vr64xtx8ewjyyj4.jpg

 

http://8pic.ir/images/0l1wc9kzyvgx83v5iihd.jpg

 

http://8pic.ir/images/4kv70o9iqy5l7dfpluqb.jpg

 

http://8pic.ir/images/qj7ssk38x0sad3l4cvzn.jpg

 

http://8pic.ir/images/i1asw795chuujotlujio.jpg

 

http://8pic.ir/images/7hd0il3xrdmuwmez0g68.jpg

 

http://8pic.ir/images/wxy0uufac7c6nor9x5by.jpg

 

http://8pic.ir/images/05b2th7zqv8kma69xbze.jpg

 

http://8pic.ir/images/o3u41fa5ck450gdkd6b6.jpg

 

http://8pic.ir/images/qrus5gi0v6c3zgrn35yl.jpg

 

http://8pic.ir/images/znu8ja8b23h6rqw7lreq.jpg

 

http://8pic.ir/images/q7a08sruccb1joz6vyji.jpg

 

http://8pic.ir/images/cezpxtn94k7d8imcd3yd.jpg

 

http://8pic.ir/images/wi05mq6hkm9nyu067sl2.jpg

 

http://8pic.ir/images/66oje9lmbduny6o3nb8t.jpg

 

http://8pic.ir/images/n2r0rhk1olsstpdf892l.jpg

 

http://8pic.ir/images/ly0f69j0x02d5d572wls.jpg

 

http://8pic.ir/images/csw3vqroi39iwf2n5wtw.jpg

 

http://8pic.ir/images/brr7tqqcfh49yocw7nmm.jpg

 

 

http://8pic.ir/images/dq77g60g8avkfv0juefe.jpg

 

http://8pic.ir/images/pte7cvo1o93fo8dyety2.jpg

 

http://8pic.ir/images/uoi9bg4s1zrrsyj45mps.jpg

 

http://8pic.ir/images/r13wsijpxp8ktzkqwbtq.jpg

 

 

http://8pic.ir/images/hq4i0dg1c13kd4utocnx.jpg

 

http://8pic.ir/images/9kupnqwbzpc948uug86x.jpg

 

http://8pic.ir/images/v94o2lcgphtiyaq6etih.jpg

 

http://8pic.ir/images/5mf4836tvnl9rbahv89y.jpg

 

http://8pic.ir/images/n373ittgb6a86tlpq6mm.jpg

 

http://8pic.ir/images/l063vae6ndws4zo8ta7w.jpg

 

http://8pic.ir/images/pr63ezto9bkgyfitne9y.jpg

 

http://8pic.ir/images/zvpbpz8fesl78zcs70uo.jpg

 

http://8pic.ir/images/h22a3of45fowz6qketom.jpg

 

http://8pic.ir/images/3dx0uxu85wlo2v76spf1.jpg

 

http://8pic.ir/images/8hiouep51f3jv10lqvkd.jpg

 

http://8pic.ir/images/sahlno4e85jnpb0j8v5t.jpg

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه