همزمان با آغاز کریسمس در آمریکا طوفان شدید در بخشهایی از جنوب این کشور منجر به کشته شدن دستکم ۱۴ نفر و زخمی شدن تعداد زیادی در مناطق می‌سی‌سی‌پی، تنسی و آرکانزاس شد. مرکز پیش‌بینی طوفان اعلام کرد که روز چهارشنبه دستکم ۱۴ گردباد می‌سی‌سی‌پی را درنوردیده است. انتهای پیام/.

همزمان با آغاز کریسمس در آمریکا طوفان شدید در بخشهایی از جنوب این کشور منجر به کشته شدن دستکم ۱۴ نفر و زخمی شدن تعداد زیادی در مناطق می‌سی‌سی‌پی، تنسی و آرکانزاس شد. مرکز پیش‌بینی طوفان اعلام کرد که روز چهارشنبه دستکم ۱۴ گردباد می‌سی‌سی‌پی را درنوردیده است.

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 1

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 2

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 3

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 4

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 5

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 6

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 7

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 8

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 9

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 10

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 11

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 12

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 13

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 14

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 15

 

طوفان در آمریکا همزمان با جشن کریسمس - تصویر 16

انتهای پیام/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه