طرح یک لقمه مهربانی در راستای کمک به نیازمندان و مستمندان و جلوگیری از هرگونه اسراف و هدر رفت غذا ، ویژه ایام محرم از تاریخ ۲۸ مهرماه لغایت ۷ آبان ماه (مصادف با ۱۵ محرم) در مناطق محروم پایتخت اجرا می شود.

طرح یک لقمه مهربانی در راستای کمک به نیازمندان و مستمندان و جلوگیری از هرگونه اسراف و هدر رفت غذا ، ویژه ایام محرم از تاریخ ۲۸ مهرماه لغایت ۷ آبان ماه (مصادف با ۱۵ محرم) در مناطق محروم پایتخت اجرا می شود.

 

 

 

طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 1

 

طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 2
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 3
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 4
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 5
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 6
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 7
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 8
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 9
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 10
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 11
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 12
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 13
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 14
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 15
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 16
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 17
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 18
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 19
 
 
طرح یک لقمه مهربانی در میدان شوش - تصویر 20
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه