دکورهای معلق و ديدني! + تصاویر

تصاویری که مشاهده می‌کنید، در نگاه اول چون حشراتی می‌نمایند کهدر اشکال و گونه‌های مختلف در هوا در حال پرواز هستند، اما وقتی با دقت به آنها نگاه کنید، متوجه ابعاد هندسی این اشکال خواهید شد.

این هنر که به تازگی با استقبال بسیار مواجه شده و برای آن حتی نمایشگاه‌های بین المللی برگزار می‌شود، به «دکورهای معلق» معروف شده است و با استفاده از اشیا کوچک مانند میوه یا میوه‌های خشک یا هرچیز دیگری که متناسب با این امر باشد، به اجرا گذاشته می‌شود.

دکورهای معلق و ديدني

دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدنيدکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


دکورهای معلق،دکور معلق،دكوراسيون جديد،مدل دكوراسيون معلق


دکورهای معلق و ديدني


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه