دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

پنت هاوسی کوچک با مساحت 90 متر مربع که البته دارای یک تراس بزرگ 40 متر مربعیست و با چشم اندازی زیبا در ونکوور کانادا ساخته شده است...

آشپرخانه، ناهار خوری و نشیمن در یک فضای شیک و کوچک و با کفپوش چوبی و پنجره های بزرگ در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، نکته جالب طراحی اپن آشپزخانه به صورت کانتر چرخدار است که میتواند جابجا شود و ضمن ایجاد تنوع فضایی، فضاهای دیگر را نیز گسترش دهد...

اتاق خواب کاملا ساده طراحی شده است که البته شامل یک اتاق لباس کوچک و کاربردی میشود...

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی
دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا


دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا

دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی


دکوراسیون پنت هاوس ,پنت هاوس کوچک ,دکوراسیون پنت هاوس کوچک ,پلان پنت هاوس ,نقشه پنت هاوس ,دکوراسیون منزل,دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون آشپزخانه,دکوراسیون داخلی مدل پرده,دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون خانه,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی
دکوراسیون پنت هاوس کوچک و زیبا
منبع : سوران


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه