به گزارش ایران خبر، افراد بسیار کمی در جهان وجود دارند که چشمانی با دو رنگ متفاوت دارند، این خصوصیت که به دلیل تغییرات ژن در افراد ایجاد می شود، حتی در حیواناتی مانند سگ و گربه ها نیز دیده می شود. در افسانه ها آمده کسانی که چشمانی با دو رنگ متفاوت دارند می توانند هم دنیای زنده ها و هم دنیای مرده را ببینند. در ادامه تصاویری از دخترانی با چشمان دو رنگ را جمع آوری کرده ایم:.

 

 

به گزارش ایران خبر، افراد بسیار کمی در جهان وجود دارند که چشمانی با دو رنگ متفاوت دارند، این خصوصیت که به دلیل تغییرات ژن در افراد ایجاد می شود، حتی در حیواناتی مانند سگ و گربه ها نیز دیده می شود. در افسانه ها آمده کسانی که چشمانی با دو رنگ متفاوت دارند می توانند هم دنیای زنده ها و هم دنیای مرده را ببینند. در ادامه تصاویری از دخترانی با چشمان دو رنگ را جمع آوری کرده ایم:

 

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 1

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 2

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 3

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 4

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 5

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 6

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 7

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 8

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 9

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 10

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 11

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 12

دخترانی با چشمان دورنگ - تصویر 13

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه