خواستگاری خرکی!! / شعر طنز

خواستگاری خرکی!! / شعر طنز

خری آمد به سوی مادر خویش *****  که ای مادر چرا رنجم دهی ‏
‏ ‏
برو امشب برایم خواستگاری *****  اگر تو بچه ات را دوست داری
‏ ‏
بگفت مادر به قربان نگاهت *****  به قربان دو چشمان سیاهت
‏ ‏
‏ خر همسایه را عاشق شدم من *****  کسی ندارد خری زیبا تر از آن خر ‏
‏ ‏
خر مادر بگفت پالان به تن کن *****  بزرگان محل را تو خبر کن
‏ ‏
همه خرها بیامد در طویله *****  همان طوری که رسم است در قبیله
‏ ‏
خران از شور عرعر می نمودند *****  ز شربت کام شیرین می نمودند
‏ ‏
خر محضر کتاب خود بگشاد *****  وصال این دو خر این طور بخواند
‏ ‏
که ای دوشیزه خانم کی آیی *****  به عقد دایم این خر در آیی
‏ ‏
میان جمعیت خری ندا داد *****  عروس رفته بچیند یونجه در باغ
‏ ‏
به امید خوشی و شادمانی *****   برای این دو خر در زندگانی

تهیه و گردآوری : گروه سرگرمی پرداد / منبع : دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه