تختی شبیه به اسنورلاکس

 این تخت استثنایی شبیه به موجودی به نام اسنورلاکس است. موجودی که در مجموعه کارتون های مشهور ژاپنی پوکمون نقش یک گربه چاق و خوابالو را داشت. این تخت با دست و توسط کاترین کیم ساخته شده است.

 

تختی شبیه به اسنورلاکس - تصویر 1

تختی شبیه به اسنورلاکس - تصویر 2

تختی شبیه به اسنورلاکس - تصویر 3

تختی شبیه به اسنورلاکس - تصویر 4

تختی شبیه به اسنورلاکس - تصویر 5

تختی شبیه به اسنورلاکس - تصویر 6

تختی شبیه به اسنورلاکس - تصویر 7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه