این زوج عاشق ۹ سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند

درسته که وضعیت مالی به شدت خرابه و تامین مخارج ۸۰ درصد وقت مردان و زنان رو می‌گیرد اما از هر شرایطی که هست باید نهایت استفاده رو برد، به طور کلی باید از همه چیز حتی کار لذت برد.
 
اگر نگاهی به زوج های اطراف خود بیندازید، می‌بینید همه آن قدر درگیر زندگی کار و مشغله های بیهوده شده‌اند که فراموش کرده اند تنها فرصت کمی برای زندگی کردن دارند. درسته که وضعیت مالی به شدت خرابه و تامین مخارج ۸۰ درصد وقت مردان و زنان رو می‌گیرد اما از هر شرایطی که هست باید نهایت استفاده رو برد، به طور کلی باید از همه چیز حتی کار لذت برد.
 

 

در ادامه عکس هایی از پاهای یک زوج عاشق که از سال ۲۰۰۵ شروع به عکاسی از پاهای خود کرده اند را منتشر کردیم. این زوج خانواده رابینسون هستند، آن ها از دوران آشنایی در سال ۲۰۰۵ این کار را شروع کرده اند و تا ازدواج و بچه دار شدن هم ادامه داده اند و به هر سفری که می روند و یا هر محیط قشنگی که می‌بینند عکس می گیرند. تام رابینسون می‌گوید: داشت از دریا عکس می‌گرفت که ناگهان این ایده به ذهنش خطور کرده است.
 
 
 

 
 

این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
 
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
 
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
 
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
 
 
 

 
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
 
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
 

 
 
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند

 

این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند
 
 
این زوج 9 سال است که از پاهای خود عکس می‌گیرند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه