اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت

هنرمند هلندی تلمو پیپر تصمیم گرفت که نقاشی های دوران کودکی خود را به واقعیت تبدیل کند. او با استفاده از فوتو شاپ به کاراکتر های نقاشی شده توسط خودش در 20 سال قبل ، شخصیت های واقعی بخشید . او در آن زمان تنها 4 سال سن داشت. و این عکس ها هم نتیجه آثار او را مشاهده می کنید.

 

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 1

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 2

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 3

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 4

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 5

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 6

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 7

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 8

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 9

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 10

اگر نقاشی کودکان واقعیت داشت - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه