افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد

«قطار پنج ستاره زندگی» به عنوان جدیدترین قطار وارد شده به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور با سه حرکت رفت و برگشت از تهران به مشهد و به عکس آماده جا به جایی مسافران و ارائه خدمات است.
 
 
 
 
«قطار پنج ستاره زندگی» با هدف توسعه ناوگان مسافربری ریلی کشور  به طور رسمی راه اندازی شد.  این قطار جدیدترین قطار وارد شده به ناوگان کشور است و از نظر تسهیلات رفاهی و خدماتی این قطار در سطح بالاتری از قطارهای موجود قرار دارد.
 
 
 
 
قطار زندگی از میهمانداران آموزش دیده و تحصیل کرده خانم و آقا برای ارائه خدمات به مسافران بهره می برد. این قطار با ظرفیت ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر مسافر و از نوع چهار تخته پلور سبز با تزئینات ویژه و امکانات و خدمات فرهنگی، سرگرمی و گردشگری در قالب برنامه های سمعی و بصری است.
 
 
 
 
هم اکنون این قطار با سه حرکت رفت و برگشت از تهران به مشهد و به عکس آماده جابجایی مسافران و ارائه خدمات است. سفارش غذا و تنظیم وقت پذیرایی در رستوران، سفارش کتاب از کتابخانه و سفارش به کافه برای سرو انواع نوشیدنی و خوراکی و وجود فروشگاه های سیار هدایا از جمله خدمات تازه ای است که در این قطار ارائه می شود.
 
 
 
 
 
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
 
(تصاویر) قطار 5ستارۀ تهران-مشهد
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
 
 
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
قطار زندگی
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 28
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 29
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 30
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 31
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 32
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 33
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 34
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 35
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 36
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 37
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 38
افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد - تصویر 39
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه