«فروشنده» با بازی شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و مینا ساداتی به زندگی زوج جوانی می‌پردازد که در حال اجرای نمایشنامه «مرگ فروشنده» اثر آرتور میلر هستند. رابطه آن‌ها پس از نقل مکان به خانه‌ای دیگر، به خشونت کشیده می‌شود. اصغر فرهادی جایزه بهترین نویسنده فیلمنامه و شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر را به دست آوردند.

«فروشنده» با بازی شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و مینا ساداتی به زندگی زوج جوانی می‌پردازد که در حال اجرای نمایشنامه «مرگ فروشنده» اثر آرتور میلر هستند. رابطه آن‌ها پس از نقل مکان به خانه‌ای دیگر، به خشونت کشیده می‌شود.

 

 

اصغر فرهادی جایزه بهترین نویسنده فیلمنامه و شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر را به دست آوردند

 

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم

 

(تصاویر) عوامل فیلم
 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) شهاب‌حسینی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

 

(تصاویر) اصغرفرهادی لحظه دریافت نخل طلا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه