اگر دوست دارید موهایتان را در منزل یا باشگاه بدون مزاحمت و ساده ببندید این مدل را به شما پیشنهاد میدهیم.

آرایش موی دخترانه ساده و جمع و جور

 

www.takroj.ir 300013038

تک رژ

آرایش موی دخترانه ساده و جمع و جور - تصویر 2
آرایش موی دخترانه ساده و جمع و جور - تصویر 3